Do začátku druhého turnusu zbývají tři dny!
Šán, skupinový znak

KONDOR, skupina ŠÁN, to je sedm dětských vodáckých oddílů, které se formou vodáckého výcviku zabývají volným časem dětí a mládeže. Jejími členy je cca 120 dětí ve věku od 8 do 15 let, o které se stará 45-ti členný kolektiv dospělých. Náplní oddílového života je základní vodácký výcvik, který probíhá zejména na tzv. devítikanoích, zpestřený o další typy lodí - singlovky, deblovky, plachetnice, motorové lodě, apod.

Stejně jako v předchozím období (2007 − 2010), byl občanskému sdružení KONDOR, jehož je naše skupina ŠÁN členem, opět přiznán titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2011 až 2015“.

Program je naplňován jak při pravidelných schůzkách v naší loděnici, tak při víkendových akcích se splouváním českých řek, říček a potoků, doplněný o turistické a cyklistické výlety. V zimě pak pořádáme pěší a lyžařskou turistiku, opravujeme a připravujeme lodě a vodáckou výbavu na novou sezónu. Vyvrcholením celoroční činnosti je skupinou pořádaný letní vodácký tábor a puťák po některé z českých nebo i zahraničních řek.

Všichni "velcí" (dospělí) se práci s dětmi věnují ve svém volném čase, skupina nemá jediného placeného pracovníka. Přesto se skupina nadále rozvíjí a rozrůstá. Starší 15-ti let absolvují intenzivní vodácký a turistický výcvik, doplněný specializovanými odbornými zkouškami. Současně jsou připravováni na práci s dětmi a vedení svého budoucího oddílu.

Cílem skupiny je výchova dětí k samostatnosti a všestrannosti a to v duchu dávné řecké myšlenky harmonie těla i ducha. Plavbami na vícemístné lodi - devítikánoi - nahrazující dosloužilé dřevěné pramice, zůstal ve vodácké partě tak osvědčený princip lodě přátelství, který stmeluje účinný kolektiv a vyvíjí mezilidské vztahy. Tomu je podřízen celý výchovný systém a program, který by měl vést k vyváženému rozvoji osobnosti dítěte.

Panáček v kanoi.

Něco z historie

Vodácká skupina vznikla v závěru 60. let ve skautské klubovně po středisku Bílý Los. Po jeho rozpuštění přešla počátkem 70. let pod pionýrskou organizaci. Zásluhou tehdejšího vedení byla udržena značná samostatnost, s níž je spojen i úspěšný rozvoj skupiny. V roce 1974 skupina získává dlouhodobý pronájem ostrova na Labi, kde již od roku 1970 každoročně pořádá 2 turnusy stálého letního tábora. Ostrov si přejmenovává na ŠÁN (obráceně NÁŠ) a tento název používá i pro vlastní název skupiny. Následuje první z řady puťáků, které pravidelně jako výběrové akce pro nejlepší členy každoročně uzavírají prázdniny.

V roce 1980 se mění pražské sídlo skupiny: z propůjčené loděnice na Císařské louce a po několik let využívané bývalé Modré plovárny zakotvené pod Vyšehradem a z malé klubovny v Praze 6 se činnost přesouvá na Prahu 4 do Podolí, na nevyužívanou a zpustošenou část pozemku Žlutých lázní. Zde naší činností postupně vzniká provizorní dřevěná loděnice, přístřešek pro lodě, upravují se plochy, cesty, oplocení i přístup k vodě. Velkou změnou je přechod na nová plavidla - v roce 1983, kdy původní dřevěné pramice již dosluhují, skupina získává starší laminátovou devítikanoi. Podle ní (s? několika konstrukčními změnami) stavíme "kopyto" (formu) na nová plavidla, která jsou lehčí, rychlejší, ovladatelnější a trvanlivější, než dnes už jen nostalgicky připomínané pramice.

V roce 1990 využívá skupina možnosti změny a přechází pod organizaci KONDOR (KOnfederace Nezávislých - Dětská ORganizace), v jejímž rámci pokračujeme jako občanské sdružení ve své činnosti. Skupina se rozšiřuje ze čtyř až na osm vodáckých oddílů, pro zkušenější vzniká oddíl Kanoepola, zájemci mají možnost se vyžívat v lodním motorismu či plachtění. Začíná vlastní výroba dalších typů lodí.

Od počátku třetího tisíciletí máme hodně práce s velkou vodou na Bošánu a zejména na Šánu. Přitom stíháme zlepšovat a modernizovat, kde se dá. Oddíl kanoepóla se osamostatňuje, my naopak zakládáme oddíl Uhřínovských zaměřený více na suchozemské činnosti, jakými jsou archeologie a historické ruční práce. Začínáme se osmělovat a pořádáme i vodácké akce na zahraničních řekách.

Po roce 2010 se oddíl Uhřínovských přeměňuje ve vodácký 8. oddíl a na tábory tak jezdí stabilní počet sedmi oddílů. Povodeň z června roku 2013 nám opět bere naše tábořiště na Šánu a tak první turnus trávíme poprvé mimo náš ostrov. Hned druhý turnus však již probíhá opět na Šánu. V následujícím roce stavíme opět novou jídelnu a vracíme se tak na tábor v plné parádě.

Panáček v kanoi.

Už jsme zvládli ledacos

Naše skupina se může pochlubit mnoha úspěchy nejen v oblasti programové a organizační, ale i po stránce vlastního materiálního zabezpečení. Naše členská základna se podílela na stavbě celé vodácké základny v Podolí. Samostatně zrekonstruovala provizorní dřevěný přístřešek se šatnami a dílnou a úložným prostorem pro lodě a vlek. Výrazně se podílela při výstavbě nového objektu s klubovnami, společenskou halou, dílnou a sociálním zázemím. Dále bylo nainstalováno nové přístavní plato, podle vlastních návrhů byly pořízeny nové vleky pro přepravu lodí, podíleli jsme se na dokončovacích pracích při výstavbě víceúčelového asfaltového hřiště. Na "našem" ostrově vyrostla rukama našich členů a jejich rodičů komplexní táborová základna (kuchyně, jídelna i sklad). Navrhli jsme si a stavíme nové lodě. Údržba veškerého majetku je pro nás samozřejmostí a zajišťujeme ji vlastními silami. Veškeré finanční požadavky jsou kryty pouze z vlastních zdrojů, v posledních letech částečně i z vyhlašovaných dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Magistrátu hlavního města Prahy.

Kolektiv našich vedoucích mimo pravidelné týdenní schůzky každoročně připravuje, organizuje a vede dva třínedělní turnusy vodáckého tábora, puťák, řadu víkendových sjezdů řek. V zimě pořádáme lyžařské akce, zdokonalujeme se v plavání a eskymování v bazénu, další větší turistické akce pravidelně připravujeme na pololetní a jarní prázdniny, Velikonoce, Dušičky. Pořádáme i speciální akce pro ostatní členy organizace KONDOR nebo jiné dětské organizace. Úspěšně spolupracujeme s dalšími, většinou tělovýchovnými oddíly kolem vody.

Úspěšnou činnost naší vodácké skupiny s více než 30-letou tradicí, ve které prožily stovky dětí jednu část svého dětství, potvrzují návraty a členství nové generace dětí našich bývalých členů.

Obrovskou prověrkou životaschopnosti naší organizace bylo odstraňování následků ničivých povodní v srpnu 2002. Pražská loděnice až na pár šrámů byla živlů ušetřena, ale stavby na Šánu byly zle poničeny. Díky úsilí našich členů a pomoci mnoha příznivců se nám podařilo táborovou základnu obnovit v původním rozsahu a v roce 2003 jsme uspořádali opět dva turnusy letních táborů na Šánu.

Panáček v kanoi.

Pro školní kolektivy a družiny

V rámci náborů do našich vodáckých oddílů nabízíme školním družinám a třídám možnost zkusit si bezpečnou cestou vodní sport. Pod vedením zkušených kormidelníků se projedeme po okolí naší loděnice. K dispozici máme bezpečné a stabilní kánoe – devítky. Projížďka trvá od tři čtvrtě do tří hodin podle toho, kolik máte času k dispozici a co všechno chcete z vody vidět. Určitě stihneme obeplout Veslařský ostrov, můžeme se dotknout Vyšehradské skály v místech, kudy utíkal Horymír na Šemíkovi, nebo prozkoumáme i ústí Botiče. Děti naučíme základní záběry pádlem. Všechno vodácké vybavení (pádla i povinné plovací vesty) zapůjčíme zdarma.

Již nás navštívili:
ŠD Londýnská na podzim 2013
ŠD Kavčí hory na podzim 2011 a o týden později
ŠD Kavčí hory na jaře 2011 a podruhé
ŠD Školní na podzim 2010 a v naší galerii
ŠD Kavčí hory na podzim 2010 podruhé a v naší galerii
ŠD Kavčí hory na podzim 2010 poprvé a v naší galerii
ŠD Kladská v září 2010 a v naší galerii
ŠD Školní na jaře 2010
ŠD Školní na podzim 2009
ŠD Kavčí hory na podzim 2009 podruhé a v naší galerii
ŠD Kavčí hory na podzim 2009 poprvé a v naší galerii

V případě zájmu kontaktujte Slona.

Panáček v kanoi.

Nabízíme

Celoroční program naší skupiny nabízí nejen našim členům, ale i dalším nově příchozím zájemcům možnost smysluplného naplnění volného času dětí. Nabízí se tedy šance pro další zájemce ve věku 8 - 14 let, kteří by chtěli strávit svůj volný čas u vody a v partě kamarádů, aby se k nám připojili a našli zálibu ve vodáckém sportu.

Zájemci se o naší činnosti mohou informovat na našich vlastních internetových stránkách http://www.bosan.cz nebo přímo osobně každé pondělí nebo středu mezi 16. a 18. hodinou v naší loděnici u oddílových vedoucích na výše uvedené adrese (naproti plaveckému bazénu v Podolí, mezi Žlutými lázněmi a Botelem Racek) a nebo telefonicky u vedoucího skupiny ŠÁN.


Michal Krkavec - vedoucí skupiny ŠÁN
tel.: 724 519 459

Nebo přímo u jednotlivých oddílových vedoucích.

Přijďte mezi nás! Těšíte-li se na nás, těšíme se i my na Vás.

A h ó ó ó j !!!