Dnes začíná druhý turnus letního tábora!
ZDRAVOTNÍKEM NA ŠÁNU (SUPERSTRUČNĚ)
 1. nejpozději při balení na tábor:
  • zkompletovat lékárnu
  • sehnat si kroužkový blok A5 na bezinfekčnosti
  • sehnat si blok na Zdravotní deník
  • informovat se u hlavního vedoucího, jak je to letos s pitnou vodou a s dezinfekcí studny, co je ještě potřeba....

 2. v den odjezdu:
  • vybrat od dětí platné Bezinfekčnosti (ne starší 3 dnů, podapsány rodičem nebo jiným zákonným zástupcem, platí pro všechny mladší 18 let, kdo ji nemá z domova, může mu ji vyplnit rodič na místě)
  • vybrat (měly by být nalepeny na Bezinfekčnostech) kopie průkazek zdravotních pojišťoven
  • zjistit od rodičů zvláštnosti u jednotlivých dětí (léky, alergie...)

 3. po příjezdu na tábor:
  • zkontrolovat stav latrín, umývárek...atd., nejlépe po domluvě s hl.vedoucím
  • vybrat od instruktorů, vedoucích a kuchaře Průkazku pracovníka v potravinářství, bez ní se nesmí pracovat s jídlem

 4. povinnosti zdravotníka během tábora (tedy kromě ošetřování zraněných a churavých):
  • prevence úrazů a nemocí:
  • dohled nad režimem dne (střídání aktivity a odpočinku, rozumné rozvržení her, tomu odpovídající jídelníček, vhodné oblečení a vybavení na akce, pitný režim)
  • upozorňovat na klíšťata, připomínat nejen na nástupu, i člunařům na Člunařské radě
  • bezpečnost při práci s ostrými předměty apod. - připomínat vedoucím (pily, sekery...) cca každých 4-5 dní večer na Radě, i člunařům
  • bezpečnost při vodáckém výcviku a při hrách - opět připomínat vedoucím (nutnost plovacích vest, bot do vody, nerozbitých pádel, na 1 vedoucího staršího 18 let ve vodě maximálně 10 mladších 15 let a druhý vedoucí hlídá na břehu atd.)

  • pitná voda:
  • čisté kanystry, brát vodu z povoleného zdroje, používat ji pouze převařenou (jediná výjimka - zcela čerstvá voda ve vedru se dá použít na šťávu, pokud se hned vypije)

  • jídlo:
  • jídelníček odpovídající zátěži dětí, přísně dodržovat nekonzumaci zakázaných potravin (houby z lesa, nedostatečně tepelně upravená vejce, potraviny po datu spotřeby, točená zmrzlina...)
  • dohled nad čistotou kuchyně, jmenovitě masového stolu (mouchy!!!) a kuchaře (špinavé tričko)
  • děti oficiálně nesmějí do kuchyně!!!
  • nádobí mýt v pitné vodě
  • čistota a praní utěrek, třídění utěrek
  • jídlo, které siděti přivezou z domova - nejpozději 48 hodin po příjezdu na tábor zkontrolovat stany, vše zbylé jídlo zlikvidovat (jinak ve stanech...a ve věcech...myši!!!)
  • balíčky z domova - oddílový vedoucí dohlédne na jejich oddílovou konzumaci

  • pořádek v táboře:
  • celkově i ve stanech (děti - kde mají mokré a špinavé prádlo, z čeho jedí, v jakých botách chodí...)

  • hygiena dětí a dospělých:
  • o službě by se služební oddíl měl umýt v teplé sprše, do sprchy také po každém plavání v řece
  • dospívající a dospělí - taky režim dne a druh vypitých tekutin...!!!

  • umývárky a WC:
  • umývárky - čistá korýtka, čisté podlážky...
  • WC - DENNĚ omýt prkénka a zasypat trochu latríny (proti mouchám, občas lze vnitřek latríny, nikoliv prkénka!, poprášit Chloraminem nebo pokapat Savem)
  • při průjmech vyselektovat WC pro postižené jedince neboli udělat karanténu

  • akce:
  • dohled na celotáborových akcích, oddíl by s sebou měl mít základní lékarničku (vždy, když někam jedou)

  • provoz marodky:
  • marodka = separace...přísný zákaz návštěv!!! (epidemiologické a společenské důvody)
  • dítě nechat na marodce k pozorování, pokud už je tam uloženo, minimálně 24 hodin
  • marodku obsluhuje zdravotník včetně jídla = neposílat tam službu

  • zdravotnická dokumentace:
  • založit si do kroužkového bloku Bezinfekčnosti a kopie průkazek (dle abecedy...)
  • vést Zdravotní deník = každý den zaznamenávat - KDO byl ošetřen, PROČ, JAK (marodka - kontroly pacientů)
  • o Průkazech pracovníka v potravinářství viz výše
  • denní dozor nad užíváním léků, které děti berou dlouhodobě
  • v případě, že dojde k vážnému úrazu nebo se šíří epidemie (úpal, průjem, horečky...apod.), co nejdříve upozornit hlavního vedoucího

Čil, Magda, 2004

Text lze též stáhnout ve formátu *.doc.