Dnes začíná druhý turnus letního tábora!
MEDICÍNA PRO VODÁKY
 1. Nejlepší je, když k úrazu a/nebo onemocnění vůbec nedojde.

  Proto je třeba (aneb prevence):
  • na akce chodit dostatečně vybaven správným oblečením, ochrannými pomůckami, pracovat s nepoškozeným nářadím a dělat sám jen to, na co mi stačí síly a um (nepřeceňovat svoje síly a dovednosti)
  • poslouchat pokyny vedoucích a instruktorů
  • jako zdravotník - upozorňovat ostatní na hrozící nebezepčí, starat se o lékárničku, tak nějak bdít nad ostatními
  • vedoucí a instruktor, ale i člunař - by si měl dobře rozmyslet, koho k čemu pustí (nejen k pile nebo sekeře, ale třeba na kormidlo na divoké vodě) a měl by vědět, co které dítě umí a co neumí, učit děti novým dovednostem
  • na vodě - funkční správně nasazené vesty, na vestě umělohmotná píšťalka, uzavřené kotníkové boty do vody, na divočejší vodě také helmy, samozřejmostí je nerozbitá loď a pádlo a vhodné oblečení
  • na každé akci s sebou mít lékárničku, na vodu házečku, vědět, koho s sebou na akci beru (Alergik? Zuřivý neposeda?...)
  • dodržovat rozumný denní režim, co se týče jídla, pití, střídání zátěže a odpočinku, náročnost akce přizpůsobit zásadně nejslabšímu členu skupiny
  • pitný režim - denně alespoň 1,5 l tekutin včetně polévek a ovoce, čím větší vedro a pocení, tím více tekutin


  Minimální nutná výbava příruční lékárničky:
  • Obvaz šíře 6 a 10 cm
  • pružné obinadlo, šátek
  • leukoplast
  • desinfekce - Septonex nebo jodová tinktura, jodové pero
  • Ophtalmo Septonex kapky
  • tablety - Paralen, Ibalgin 200 mg, Dithiaden (Zyrtec), Carbosorb (nebo jiné živočišné uhlí)
  • mast, např. Calcium panthotenicum
  • tužka, papír, tel. karta a/nebo 50 Kč v mincích
  • nůžky nebo nožík

  Pozn. K desinfekci - Septonex účinkuje na povrchu, jako omytí okolí rány, aby do ní nevlezly další choroboplodné zárodky, jodová tinktura (lze získat pouze na lékařský předpis, jodové pero není jodová tinktura) proniká hluboko do rány. Z krvácející rány se nečistoty odplaví s krví. 2. Když už se něco stane:
  • zachovat klid (napočítat do deseti), rozmyslet se, co dělat, odehnat čumily (zadat jim nějakou práci jinde...)
  • každé ošetření zapsat s datem a hodinou provedení
  • sledovat stav, hlavně změny
  • telefon na Rychlou záchrannou službu (RZS) - 155
  • telefon na policii - 158
  • telefon na hasiče - 150
  • v případě závažné události co nejdříve informovat vedení akce a vedení skupiny Šán


  1. Život ohrožující stavy

   = stavy, kdy může dojít k zástavě dýchání a/nebo oběhu krve; tonutí, bezvědomí, pády s výšky, úrazy s tepenným nebo silným žilním krvácením, otevřené zlomeniny, epileptický záchvat, popáleniny, úrazy hrudníku s poškozením plic, akutní infarkt myokardu (= neustupující bolest za hrudní kostí, vyzařuje do okolí - spíše u lidí nad 40 let)

   • sledovat bedlivě stav, volat RZS
   • při zástavě dechu umělé dýchání, při zástavě oběhu nepřímá masáž srdce...neboli kardiopulmonální resuscitace (KPR)... 2 vdechy/15 stlačení hrudníku v jednom i dvou zachráncích, volat RZS
   • tonutí - v dutině ústní často bahno, vodní rostliny - vyčistit, přetočit na břicho...nechat vytéct vodu, zjistit stav dýchání a oběhu krve...KPR, volat RZS
   • stabilizovaná poloha - poloha, do které se ukládá člověk v bezvědomí, aby mu nezapadl jazyk a nevdechl případné zvratky = na boku, spodní noha pokrčená, vrchní ruka pokrčená, dlaní dolu pod hlavou, hlava v mírném záklonu
   • krvácení viz níže


  2. Rány a poranění, kousnutí živočichy, cizí tělesa
   • do ran (kromě tepenného krvácení, kde občas není zbytí) nesahat
   • nekrvácející rány:
   • oděrky, ale i pokousání hmyzem
   • prohlédnout - otéká? Bolí? Celkově - je horečka?
   • Vydezinfikovat, na kousnutí hmyzem pozor u alergiků - 1/2 tbl Dithiadenu při otoku
   • klíště - udusit olejem, opatrně vytočit, vydezinfikovat ránu, klíště spálit vcelku, nerozmačkávat, ránu v průběhu dní sledovat - zarudnutí? Hnisá?
   • Poranění břicha - sterilně překrýt, pokud dojde k výhřezu střev, zabalit do mokrého šátku...lékař!!!
   • Pokud se rána nehojí a celkově se zhorší stav---lékař

   • krvácející rána:
   • všimnout si, kolik krve nemocný ztratil, zapsat si to
   • povrchové krvácení, rána čistá - do 5 minut by měla přestat krvácet, buď nechat zaschnout, nebo krýt náplastí či obvazem
   • povrch. rána znečištěná (písek, bahno, štěrk) - vymýt nečistotu, i kartáčkem, dezinfekce, krytí
   • žilní krvácení- rány hlubší, krev tmavá, teče potůčkem, netryská;
   • tlakový obvaz, k lékaři, pokud v ráně cizí těleso, raději nevytahovat, tlakový obvaz nad ránu a ránu samotnou krýt
   • tepenné krvácení - krev jasně červená, tepe a tryská (i několik metrů), !!!
   • stlačit v místě krvácení (snaha zastavit krvácení), tlakový obvaz nebo škrtidlo (látka nebo plochá guma šíře min.5 cm), zapsat přesný čas naložení škrtidla!!! NEBO nejde-li stlačit tepnu v ráně, pokus o zastavení krvácení stlačením tepny v tlakovém bodě (tam, kde tepna prochází podél kosti...stlačit tepnu proti kosti)....LÉKAŘ
   • pokousání psem, kočkou, liškou apod. - ránu vydezinfikovat a krýt, nutně k lékaři, sehnat majitele zvířete a údaj o očkování zvířete proti vzteklině, i s pomocí policie
   • uštknutí hadem - nad ránu směrem k srdci dát tlakový obvaz, NESÁT NIC Z RÁNY!, ihned k lékaři, nenechat chodit
   • krvácení z nosu - posadit, předklon, tlakem zvenku na nos zacpat nosní dírky a držet alespoň 5 minut, na týl a čelo lze dát studený obklad
   • cizí těleso v oku, nose, uchu - v oku se pokusit ho vyplavit očními kapkami, pokud je tam zapíchlé...lékař
   • z ucha a nosu lze vytáhnout jen zející předměty, ale lepší je nechat to na lékaři..
   • pryskyřice nebo jiná agresivní kapalina v oku - okamžitě vypláchnout proudem vody (i Vltavou), kontrola u lékaře


  3. Zlomeniny a vykloubeniny
   hlavní příznaky - poruchy pohyblivosti, otok, bolest
   • uzavřené - neporušují kůži; fixace přes 2 klouby (koleno - kyčel a kotník, kotník - koleno a zbytek nohy pod kotníkem) - obvázat končetinu, přiložit dlahu (něco dost dlouhého a placatého, u nohy - nemocnou nohu ke zdravé, ruka - pomoci si zavěšením ruky na šátek a přivázáním k hrudníku)...lékař
   • otevřené - kost kouká z rány; jemně krýt ránu, netlačit na ni!!!, lékař
   • vykloubeníny - nesnažit se napravovat!!!, fixovat jako zlomeninu, k lékaři
   • při podezření na zlomeninu obratle (páteř...) - nehýbat s páteří (nekroutit s hlavou, nepřetáčet trup ze strany na stranu...), kontrolovat dýchání, tep, stav vědomí, volat RZS; pokud je nutné poponesení nemocného, tak na pevné desce, kam ho v té poloze, v jaké je, přendají 4 lidi (hlava a krk, trup, zadek, nohy), obložená hlava a tělo, aby se nemohlo pohnout
   • podvrtnutí (distorze) kloubu - bolestivý kloub, ale nevybočený ze správného směru,pohyxblivý, otéká,- pružné obinadlo, šetřit kloub, studený obklad


  4. Úžeh a úpal, popáleniny, omrzliny, úraz elektrickým proudem
   • úžeh a úpal - (od Slunce a od kamen) - člověk unavený, zvracející, od Slunce často spálená kůže...klid, studené tekutiny, odpočívat, na spáleniny chladný obklad
   • popáleniny - 3 stupně - I.rudá kůže, II.puchýře, III.šedá kůže, nejvážnější; když hoří oděv, uhasit, oděv nestrhávat!!! (hlavně umělá vlákna by šla dolů i s kůží)
   • I.stup.- do studené vody na aspoň 30 minut
   • II.st.- jemně sterilně krýt, nepropíchávat puchýře!!!, chladit (obklad), lékař
   • III.st.- sterilně krýt, volat RZS
   • Pravidlo devíti - celé tělo je 100%, z toho hlava 9%, trup 4x9%, horní končetiny každá 9%, dolní končetiny každá 2x9%, genitál 1%; nad 15 % jsou popáleniny závažné...k lékaři, všechny popáleniny III.st. také k lékaři (děti - Klinika popáleninové medicíny na Vinohradech)
   • Omrzliny - stupně jako u popálenin, závažnost také tak; pomalu nechat rozmrznout, netřít
   • elektrický proud - vypnout pojistky, oddělit postiženého od zdroje proudu, zjistit stav (dýchá? Tepe?), vždy k lékaři


  5. Teplota
   • normální = 36-37°C
   • snížená...podchlazení...uložit do teplé místnosti, sledovat stav, sundat mokrý oděv
   • zvýšená - 37-38°C - u infekcí, zánětů, úpalu a úžehu; Paralen tbl.
   • horečka - nad 38°C - Paralen tbl. (max 3x1 tbl, pozor - 500 mg tbl jsou od 12 let, jinak Paralen pro infantibus) , u teploty nad 38°C a výše studené zábaly = nahý nemocný, do mokrého studeného prostěradla na 20 minut, nepřikrývat další pokrývkou!!! NEBO studený obklad na čelo, ruce a nohy + dodávat tekutiny
   • pokud horečka do 24 hodin neklesne...lékař


  6. Bolesti
   • provázející úraz - klid, šetřit postiženou část těla, při bolesti hlavy po úrazu (po pádu...) pozor na bezvědomí, zvracení...lékař
   • neúrazové:
   • hlava - klid, dostatek tekutin, event. Ibalgin 200 mg, pokud nepoleví nebo se horší (prostě dle stavu)...lékař
   • krk - v krku - prohlédnout - pokud zarudlé hrdlo a/nebo povlaky na mandlích... několikrát denně Priessnitz = mokrý šátek, na to suchý šátek na 30 minut, pak sundat, dle celkového stavu event. k lékaři
   • hrudník - sledovat stav, rozvoj bolestí a průvodní obtíže...lékař
   • břicho - sledovat stav a průvodní obtíže, teplotu, tep, dýchání...lékař; !!!zánět slepého střeva neboli apendicitida - obtíže vypadají různě; zvracení, bolesti v nadbřišku i v podbřišku, spíše tupé, může být i průjem.....zdravotník - amatér nemá šanci poznat, jak vážné to je!!!; PŘI NEJASNÝCH BOLESTECH BŘICHA VŽDY K LÉKAŘI!!!
   • záda - pokud nejsou další obtíže, Ibalgin 200 mg, klid
   • končetiny - šetřit postiženou končetinu, event. Ibalgin, jinak k lékaři
   • zuby - také pomůže Ibalgin 200 mg...a hlavně zubař....


  7. Bolesti břicha a zvracení
   • bolesti břicha viz výše
   • zvracení - co zvrací? Jak často? Další obtíže?....klid na lůžku, hladovka, tekutiny po lžičkách, minerálky...k lékaři, pokud trvá stav 24 hodin
   • zvracení černé tekutiny, krve...lékař do 30 min


  8. Průjem a zácpa
   • průjem - při tzv.dietní chybě nebo při infekčním onemocnění...klid na lůžku, hladovka...nemastná dieta, dostatek tekutin (rehydratační roztok - do 1 litru vody 1 lžíci cukru, 1 lžičku soli, 1 lžíci octa a 1 lžičku jedlé sody), izolace postiženého, zvláštní WC, živočišné uhlí
   • zácpa - pohyb, dostatek tekutin, ovoce a zelenina


  9. Otravy
   vždy sledovat stav vědomí, dýchání...a k lékaři
   • houby, rostliny a jejich plody, léky - snaha vyvolat zvracení, pokud je postižený při vědomí a neomdlévá (jinak by mohl vdechnout zvratky!), pokusit se zajistit vzorek toho, co bylo požito, okamžitě lékař
   • kyseliny a louhy - nevyvolávat zvracení! (hrozí poleptání a proděravění jícnu)
   • drogy a alkohol - udržovat kontakt s postiženým, okamžitě lékař


  10. Kašel, rýma, chrapot, dušnost
   • kašel - provází záněty horních (nosohltan..průdušnice) i dolních cest dýchacích (průdušky), také při nadýchání se dráždivých výparů (v tom případě je hlavní léčbou čerstvý vzduch)
   • suchý kašel - lze mírnit Kodynalem, Ipecarinem (předepíše lékař), dostatek tekutin
   • vlhký kašel - neboli s vykašláváním hlenů...kapky do nosu, čaje proti kašli (šalvěj)
   • rýma - smrkat, 2x1 Modré kapky do nosu, dostatek tekutin
   • chrapot - hlasový klid (nekřičet, šetřit mluvou), dostatek tekutin
   • dušnost = pocit nedostatku dechu; nádechová (ztížený nádech), výdechová (ztížený výdech) a smíšená......sledovat stav, lékař


  11. Alergie
   • nejčastěji na pyly, prach, štípnutí hmyzem
   • projevy - otoky víček, zarudlé spojivky, vodnatá rýma, celkový pocit nevůle, svědění kůže a kopřivka (prchavé červené svědící fleky různé velikosti), po štípnutí hmyzem v tom místě výrazný otok a svědění, výdechová dušnost (astma)
   • HROZÍ (i když výjimečně) - otok dýchacích cest, anafylaktická (celková život ohrožující) reakce, PROTO
    • prevence - alergici mívají předepsané léky a měli by vědět, jak je užívat a měli by je preventivně užívat
    • při záchvatu - rýma a obtíže s očima - odejít z dosahu vyvolávající látky někam do chládku (pryč z louky...), převléct, umýt se, klid po zbytek dne, léky na alergii, nemá-li svoje... Dithiaden
    • po štípnutí hmyzem - Dithiaden, chladit štípanec, vyndat žihadlo
    • při dušnosti - klid, podat léky, pokud se nelepší, k lékaři
    • pokud se celkový stav horší (silnější rýma, horší se dech, zvětšuje se plocha na těle, kde je kopřivka)...a to řádově v minutách...kromě doporučeného určitě ihned k lékaři!!!


  12. Pupínky a vyrážky
   • nerozškrábat, nestrhávat strupy, lépe ukázat lékaři, zvláště, pokud jsou po celém těle nebo je má půlka oddílu nebo je provází teplota, bolesti hlavy apod.
   • obecně prevence - pravidelná hygiena


  13. Mdloby a křeče
   • zblednutí, sesunutí se k zemi, poté po chvilce se postižený sám probírá
   • klid, sledovat stav
   • +křeče - odstranit z okolí postiženého vše, o co by se mohl poranit, lékař, sledovat dech, tep


  14. Menstruace, obtíže při močení, zánět předkožky
   • menstruace - při první (9 - 12 leté dívky, i starší) uklidnit dívku, vysvětlit, vložky, pravidelná hygiena, nekoupat se, neplavat (při bolestivé menstruaci lze podat Ibalgin nebo Paralen)
   • obtíže při močení - pálení a řezání, časté močení...klid, teplé čisté spodní prádlo, dost tekutin (3 litry), pokud se horší nebo přetrvává přes 12 hodin nebo jsou nesnesitelné...lékař
    - červená moč - krev...lékař, ALE červená moč je i po snědení červené řepy..
   • křečovité bolesti v zádech a v podbřišku, krev v moči - bývá u ledvinné koliky...lékař co nejdříve při takových obtížích
   • zánět předkožky - zarudlá, zanícená bolestivá předkožka...hygiena, studené obklady (koupel v heřmánku, Endiaron mast, event.lékař)


  15. Opruzeniny
   • v místech vlhké zapářky (mezi hýžděmi, u silnějších mezi stehny apod.) rudá silně citlivá kůže...Pityol mast, hygiena - jemné mytí vodou, důkladné opatrné osušení, třecí plochy od sebe oddělit vzdušným oděvem
   • u mužského pohlaví bývá spojeno se zánětem předkožky


  16. Psychické obtíže, zlobivý maník
   • pozor, za tzv.zlobením se může skrývat nějaký sociální problém (v rodině, ve škole, snížené sebevědomí...i deprese!)
   • !!! změnou v chování se projevují i poruchy mozku při infekcích, otravách, stavech po úrazu (pád na hlavu)
   • věnovat se dítěti, zamyslet se, než se uchýlím k trestání, sledovat rozvoj změn, poruchy spánku (ve dne spí, v noci bdí) a další obtíže...případně k lékaři
   • pozor na otravy alkoholem, cigaretami a drogami
   • pokud se nezjistí zdravotní příčina obtíží, zaměstnat, zaujmout činností


  17. Velmi stručně obvazy
   • je celkem jedno, jak krásně se rána omotá, HLAVNĚ
   • by měla být rána celá překrytá, hladce, aby to netlačilo a obvaz aby nesklouzával
   • sterilní krytí (neboli bez choroboplodných zárodků) = kromě sterilního obvazu i vyžehlená vnitřní strana kapesníku
   • šátek nebo tričko - dobře se s tím dá zafixovat třeba ruka
   • nezapomínejte na využití ambulanční spojky...(plochý uzel, netlačí...)
   • každou bolavou ruku zavěsit do šátku


Kde například se dozvíte o zdravovědě více:
Ottova encyklopedie - první pomoc
další příručky první pomoci (na trhu je jich několik)
Brabec, I. - Aby první pomoc nebyla pomocí poslední (máme v knihovně na Bošánu)
kursy Českého červeného kříže

Čil, Magda, 2004

Text lze též stáhnout ve formátu *.doc.